Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Milieu

Milieu

Duurzame fysieke leefomgeving

 • Ondersteunen van initiatieven door burgers/bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving
 • Organiseren van een viertal bijeenkomsten van het bestuurlijk netwerk Brabantstad met als onderwerp duurzaamheid.
 • Opdracht verstrekken aan de drie omgevingsdiensten voor het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het omgevingsrecht

Gezonde fysieke leefomgeving

 • Uitvoeren plan van aanpak bestuursopdracht Vitale bodem;
 • Met de partners van de Brabantse Health Deal opzetten van twee regionale projecten.
 • Ondersteunen van initiatieven door burgers/bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn en de gezondheid van de Brabander.

Veilige fysieke leefomgeving

 • Organiseren netwerk en verbeteren samenwerking aanpak drugsdumpingen;
 • Vigerend beleid externe veiligheid wordt getoetst aan Modernisering Omgevingsveiligheid.

Groene groei

 • Ondersteunen initiatieven/projecten met een positieve bijdrage aan een duurzame grondstoffenvoorziening;
 • Bijdrage leveren aan het opzetten van het innovatieplatform Verwaarden reststromen;
 • Bijdrage leveren aan de uitvoering van de Energieagenda.