Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Majeure projecten

Majeure projecten

We werken in 2019 verder aan de verbetering van een aantal strategische verbindingen, zowel van en naar Brabant als binnen de provincie. Na jaren van discussie over de N69 wordt in de eerste helft van 2019 daadwerkelijk gestart met de realisatie van de westelijke parallel. We starten het aanbestedingstraject op voor de aanpak van de N65 Tilburg – Den Bosch op basis van het voorkeursalternatief dat in 2018 is geoptimaliseerd op de aspecten verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid én draagvlak.

Voor zowel Programma Hoogfrequent Spoor als de aanpak knooppunt Hooipolder wordt in 2019 het Tracébesluit vastgesteld. Lobby van de provincie heeft ervoor gezorgd dat de aanbesteding voor de aanpak knooppunt Hooipolder versneld wordt opgepakt ten opzichte van de aanpak van de A27 als geheel. Voor de A2 Deil – ’s-Hertogenbosch wordt een MIRT-verkenning uitgevoerd (afgerond in 2020) voor de lange termijn oplossing en parallel daaraan starten we samen met partners met de uitvoering van het quick-win maatregelenpakket uit BO-MIRT.