Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Kennis en onderzoek

Kennis en onderzoek

We versterken de kwaliteit van onze kennispositie zowel via de activiteiten van Kennis&Onderzoek als door de activiteiten van BrabantKennis:

  • Kennis&Onderzoek stelt de jaarlijkse Onderzoeks-en Adviesagenda (inzichtelijk maken van beschikbare, benodigde en ontbrekende kennis) op, draagt bij aan de totstandkoming van de Perspectiefnota onder andere door het in kaart brengen van trends en ontwikkelingen, adviseert over (strategische) monitoring en begeleidt onderzoeken.
  • BrabantKennis organiseert: 
    • het evenement over ‘de kunst van het veranderen’; 
    • ter inspiratie voor het bestuursakkoord ’10 kwesties voor Brabant’;
    • oplevering van toekomstverkenning ’Culturele eigen(wijs)heid van Brabant’, bestaande uit diverse publicaties en bijeenkomsten.
  • Rondom een aantal thema’s terugblikken en voortuitblikken in het licht van de nieuwe bestuursperiode.