Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Kennis, dialoog en netwerken

Kennis, dialoog en netwerken

Taskforce Stedelijke Regio

In 2016 is een taskforce ingesteld waarbij de provincie zich samen met de andere BrabantStad partners voorbereidt op de verandering van het culturele bestel vanaf 2021. Inzet is de afstemming van de meerjarige subsidiesystematiek in Brabant. Op basis van een in 2018 door de BrabantStad-partners opgesteld regioprofiel wordt in 2019, door Rijk, provincie en gemeenten en in samenwerking met het culturele veld een aantal proeftuinen (talentontwikkeling, internationalisering, publieksbereik, cultuureducatie en vervolg onderzoek Waarde van Cultuur) uitgevoerd.

In 2018 is de cultuurmonitor Waarde van Cultuur opgesteld. De monitor geeft een goed inzicht in het cultureel, sociaal en economisch kapitaal van de culturele sector in Brabant. De resultaten van het onderzoek betrekken we bij onze beleidsontwikkeling en de voorbereidingen voor de nieuwe kunstenplanperiode.

Districts of Creativity Network

Sinds 2014 is Noord-Brabant aangesloten bij het internationale DC Network. Brabant District of Creativity (BrabantDC) verbindt de creatieve sector met ondernemers en provinciale opgave. Voor de realisatie van de maatschappelijke opgaven zijn we mede afhankelijk van de innovatiekracht in onze samenleving. Daarvoor is het van belang dat de creatieve sector en het bedrijfsleven elkaar meer ontmoeten, inspireren en samenwerking opbouwen. We organiseren netwerkbijeenkomsten waar we mooie voorbeelden en creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken presenteren. Het netwerk groeit, zie de website www.brabantdc.nl. Het jaar 2019 is in dit kader een bijzonder jaar: dan organiseren wij het internationale Creativity World Forum in Brabant.