Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Internationalisering en branding

Internationalisering en branding

In 2019 zullen drie Brabantse Innovatiedagen georganiseerd worden, alsmede, i.s.m. de BOM, zeven handelsmissies richting focuslanden. Daarnaast zal verkend worden of en zo ja hoe de samenwerking met regio’s in Duitsland verbreed zal worden. De ontwikkelde brandbox zal in 2019 geïmplementeerd worden i.s.m. de partners.

Voor meer informatie wat de provincie gaat doen m.b.t. Europese programma’s (E.P.) verwijzen wij naar paragraaf 9. In de nieuwe programmaperiode, vanaf 2021, zullen de provinciale cofinancieringsmiddelen zoveel mogelijk in de reguliere begroting gezocht worden. Voorstellen hiervoor zijn in voorbereiding.