Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Innoveren met topclusters voor maatschappelijke opgaven

Innoveren met topclusters voor maatschappelijke opgaven

  • Vanuit het uitvoeringsprogramma High Tech systemen en materialen wordt in samenhang met de Brainport Nationale Actieagenda het masterplan fotonica uitgewerkt. Ook Smart data is één van de programmalijnen binnen high tech. In verbinding met de provinciale Digitale Agenda ligt de focus op datadelen, datacompetenties (het Brabants MKB is klaar om deel te nemen aan de data-economie), datatalent (Brabant als EU hotspot voor datatalent en –onderzoek) en databusiness (nieuwe innovaties en bedrijvigheid voor het Brabants MKB).
  • Uitvoering van het meerjarenprogramma Maintenance & Services richt zich op het internationaal positioneren en profileren van Brabant als World Class Maintenance Hotspot. De focus ligt in 2019 op motorenonderhoud aerospace en nieuwe materialen (composieten). Circulaire economie loopt als rode draad door het programma. 
  • De uitvoering van het Innovatieprogramma (Agro)food richt zich in 2019 op de thema’s binnen de crossover Agrofood & Hightech. Dataficatie vormt een overkoepelend thema. Het Innovatieprogramma Agrofood loopt 31 december 2019 af. 
  • De geactualiseerde Logistieke Agenda Brabant wordt uitgevoerd met accenten op Logistics Community Brabant, big data/ supply chains en voldoende en goed geschoold personeel i.s.m. de verschillende arbeidsmarktregio’s. De Logistics Community Brabant is in april één jaar actief. Rond de zomer 2019 wordt het eerste jaarverslag aangeboden aan PS. 
  • Vanuit het in 2018 vastgestelde uitvoeringsprogramma Life Sciences & Health wordt Brabant doorontwikkeld naar een leidende life sciences & health regio. Hierbij is Brabant aanjager van nieuwe zorginnovaties door het Brabants MKB en het inrichten van proeftuinen voor versnelling van de toepassing van nieuwe innovaties. Naast nieuwe bedrijvigheid levert dit ook een bijdrage aan de maatschappelijke opgave “gezond ouder worden”.