Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Innovatie

Innovatie

We werken verder aan innovatie en nieuwe verdienmodellen in de sector met de landbouwinnovatiecampus (er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een alternatief financieringssysteem gericht op innovatie), het LIB, en het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).