Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Heldere kaders

Heldere kaders

De rechtszaken, aangespannen door de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie en Producenten Organisatie Varkenshouderij  inzake de besluiten van de Verordeningen ruimte en natuurbescherming zullen regelmatig aandacht vragen. Wij gaan door met het overleg met het rijk gericht op afstemming van landelijke regelgeving in relatie tot de opgave in Noord-Brabant. Een voorbeeld hiervan zijn voorlopige emissiefactoren voor stalsystemen.