Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Aan het GOB is via de Aandeelhoudersinstructie de volgende opdracht verstrekt:

  • Het verwerven van 3.474 ha in het rijksdeel van het NNB;
  • Het verwerven van 1.938 ha in het provinciale deel van het NNB;
  • Het inrichten van 7.354 ha in het NNB;
  • Het realiseren van 1.775 ha (710 km) ecologische verbindingszone;
  • Het verwerven en inrichten van 135 ha agrarische grond binnen de bestaande natuur;
  • De mogelijkheid om gebouwen aan te kopen;
  • De mogelijkheid tot het door de provincie laten aankopen van ruilgrond tot maximaal 1.100 ha.

Hiervoor is aan het GOB in de vorm van geld of grond ca. € 400 miljoen beschikbaar gesteld.