Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Fiets

Fiets

In 2019 werken we verder aan de realisatie van de eerste vijf snelfietsroutes die in 2020 klaar moeten zijn op basis van de afgesloten bestuursovereenkomsten (financieel onder 05.03). We zullen ook nieuwe bestuursovereenkomsten afsluiten zodat de kpi (5 routes gereed en 4 andere gestart) wordt gerealiseerd.

Een voor de gemeenten verplicht onderdeel in de aanpak van de snelfietsroutes is de fietsstimulering. Via de communities van het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) gaan we de werkgeversbenadering verder uitbreiden. Het enthousiasme van gemeenten en bedrijven hiervoor is groot. Met aanvullende gedragsgerichte maatregelen vergroten we het effect. Met het platform Ons Brabant Fietst zorgen we samen met gemeenten, bedrijven en belangenorganisaties voor een brede bekendheid van alle fietsmaatregelen in Brabant.

Op basis van de evaluatie van de afronding van de pilot wayfinding (bewegwijzering) op snelfietsroutes bepalen we de vervolgacties gericht op een verdere uitrol.