Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Erfgoedfabriek

Erfgoedfabriek

Nog steeds is er een herbestemmingsopgave die de markt niet oplost: veel monumenten komen bij ons met exploitatie- en herontwikkelingsvraagstukken. De verhaallijnen zijn richtinggevend voor onze inzet bij deze vraagstukken. We zien bij de Erfgoedfabriek een beweging van herbestemming van een complex naar gebiedsontwikkeling en (binnenstedelijke) transformatieopgaven, waarbij de erfgoedopgave de inspiratiebron is voor de herontwikkeling (erfgoed als vector). In 2019 gaan wij in samenhang met de transformatieopgaven (zie 02 Ruimte), leegstand en in de geest van de nieuwe omgevingsvisie verder met herontwikkelen van complexen (mogelijk maken) door de Erfgoedfabriek gekoppeld aan de inzet van de (nog beperkte) resterende middelen uit de investeringsagenda.