Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Duurzaamheid en innovatie

Duurzaamheid en innovatie

We passen zo veel mogelijk duurzame en recycled materialen toe en stimuleren innovaties door de markt door o.a.:

 • Aan de steunpunten Oud-Gastel (uitvoering) en Helmond (voorbereiding) zal groot onderhoud worden gepleegd met een accent op verduurzaming.
 • Realiseren van minimaal 3 innovatie projecten (in het kader van KOPI):
  • Proefvak N279 Zuid met licht ‘as a service’ waarbij licht tegelijk met innovaties als dienst uit de markt wordt gehaald via een andere contractvorm.
  • Onderzoek naar ‘groen’ zout voor gladheidsbestrijding (gebruik van bermgras).
  • Realisatie van een pilotproject met het opwekken van zonne-energie uit onze provinciale infrastructuur.
  • Innovaties vanuit Onderhoud Prestatie Contract gericht op biodiversiteit en insecten in de bermen.
 • Via de wijze van het aanbesteden van werken wordt de markt steeds maximaal uitgedaagd op het vlak van innovaties en duurzaamheid. Zo gaan we bijvoorbeeld de ombouw van de N69 in de markt zetten als de ‘groenste weg’.