Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Digitalisering

Digitalisering

Maatschappelijke transitieopgaven

 • Verdieping van de verkenning op de relatie digitalisering en de maatschappelijke opgaven energie, voedsel, zorg, veiligheid en mobiliteit, en opstellen plan van aanpak hoe de versnelling m.b.v. digitalisering te bewerkstelligen 
 • Digitalisering van 15.000 woningen t.b.v. versnelling transitieopgaven in de gebouwde omgeving
 • Uitwerking mogelijkheden voor ondersteuning Brainport Cyber Security Weerbaarheidscentrum dat MKB’ers helpt in hun cyberweerbaarheid.
 • Uitwerking mogelijkheden voor ondersteuning m.b.v. digitalisering t.b.v. vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Doorontwikkelen aanpak voor versterking van digitale vaardigheden bij Brabanders, in samenwerking met netwerkpartners zoals Cubiss, Stichting Lezen & Schrijven, samen met programma Sociale Veerkracht.

Nieuwe data-economie

 • Valorisatie van JADS ten behoeve van MKB organiseren (Big Data Value Center) (JADS: Jheronimus Academy of Data Science)
 • De oprichting van JADS Association ondersteunen
 • Mindlabs mogelijk maken

Optimale connectiviteit

 • BrabantRing met als doel het realiseren van open, betrouwbare en veilige ethernet verbinding tussen maatschappelijk relevante dienstenaanbieders, particulieren overheden en bedrijven. Belangrijkste producten: opstellen businesscase en financieringsplan voor lokale glasvezelringen in de B5 en voor het onderling verbinden van deze lokale glasvezelringen. 
 • Verkenning van de uitrol van 5G in Noord-Brabant
 • Breedbandmonitor: monitoren en rapporteren van breedbandontwikkeling in Brabant

Fit for future

 • Het intensiveren van de provinciale inzet op interne digitalisering om het digitale voorzieningenniveau adequaat te maken in het licht van de hogere eisen op het gebied van informatieveiligheid, privacy, gegevensbescherming, één overheid, e-dienstverlening digitaal werken en datamanagement via:
 • Basis op orde: plan van aanpak uitwerken en voortgang bewaken
 • Opstellen I-visie voor de provincie: een toekomstvaste en gedragen I-visie opstellen voor de provincie
 • Professionalisering door datamanagement: voorstellen doen en implementeren voor organisatie/ professionalisering datamanagement;