Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Data

Data

De provincie heeft een uniek integraal en multimodaal verkeermodel ontwikkeld (Brabantbrede Modelaanpak (BBMA)). In 2019 zetten we deze data intensiever in bij de beleidsontwikkeling en voor de verdere ontwikkeling van indicatoren.

We versterken de samenwerking tussen de verschillende wegbeheerders door nieuwe afspraken te maken over de inzet van de regionale verkeerscentrale en structurele afspraken te maken met de verschillende GGA regio’s over de regionaal verkeerskundige teams.