Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Circulaire economie (prg.4 Economie en energie)

Circulaire economie (prg.4 Economie en energie)

In de Bouwstenennotitie is een projectenprogramma 2019-2020 opgenomen waarin we over de lopende programma’s heen een aantal strategisch belangrijke verbindende en versnellende projecten hebben geformuleerd. Het gaat hierbij om het verder invullen van de voorbeeldfunctie van de provincie in bestaande en nieuwe activiteiten en programma’s van de provincie. Daarnaast gaat de provincie op drie gekozen focusthema’s de circulaire economie aanjagen: bouw en infrastructuur (uitrol CirkelStad), biomassa en voedsel (uitbreiding Groene Cirkels), maakindustrie (verbinden met design, smart industry, HTSM/maintenance). Overkoepelend daaraan werkt de provincie aan bewustwording en activatie van het MKB naar het voorbeeld van CIRCELS in Gelderland, het ontwikkelen van een (Brabantse) kennis en onderzoek infrastructuur en samenwerking via bijvoorbeeld regiodeals en het landelijke programma CE BOOST NL.