Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Brabantse Agenda Wonen

Brabantse Agenda Wonen

  • Met gemeenten en andere woningmarktpartijen wordt uitvoering gegeven aan de regiospecifieke (‘doe’)agenda, zoals opgesteld bij de ‘regionale perspectieven op bouwen en wonen’.

  • Per woningmarktgebied worden de – kwantitatieve, kwalitatieve én ruimtelijke – afspraken over de regionale woningbouwplanning en -programmering herijkt en (zonnodig) geactualiseerd (voor wie, wat, waar en hoeveel te bouwen).

  • We participeren in circa 10 binnenstedelijke gebiedstransformaties (oplopend naar 20-40 in de komende jaren), waarbij de provinciale inzet kan variëren van een (proces)rol bij de planontwikkeling (‘beweging stimuleren’) tot een rol bij de plan- en projectrealisatie (‘mogelijk maken’). Het vizier is voornamelijk gericht op complexe, integrale locatie- en gebiedsontwikkelingen. Als centraal afwegingscriterium voor onze provinciale inzet geldt, dat we vooral deelnemen in die gebiedsontwikkelingen, waar we doelen vanuit verschillende provinciale programma’s en beleidskaders (integraal) kunnen realiseren. Doelen, bijvoorbeeld op het vlak van economische structuurversterking, woningbouw, leegstand, mobiliteit, energie, klimaatadaptatie en sociale veerkracht.