Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Beweging, experiment, verbinding

Beweging, experiment, verbinding

In 2019 blijven we via de impulsgeldenregeling inzetten op die projecten die een versnelling geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Daarnaast continueren we de stimulering van buitenschoolse cultuureducatie. We zetten in op het concept van de Wet op behoud van Creativiteit. Creativiteit is van groot belang voor de 21e century skills om tot de Europese top van (industriële) kennis- en innovatieregio’s te behoren. Maar hoe behouden we de creativiteit die in jonge levensfase ons van nature eigen is? In 2018 zijn we daarom een beweging gestart in een breed netwerk om te kijken hoe het zit met de ontplooiing van creativiteit bij kinderen, maar ook juist in verdere levensfases. In 2019 willen we een grotere beweging op gang brengen, waarbij we in het kader van het DC Network (zie ook bij kennis, dialoog en netwerken) tijdens het internationale Creativity World Forum in Brabant laten zien wat we binnen onze regio samen met stakeholders hierin op gang hebben gebracht.

Met het Brabant C fonds ondersteunen we (internationaal) toonaangevende projecten. Op basis van de in 2018 uitgevoerde evaluatie zijn bij de PPN 2018 aanvullende middelen beschikbare gesteld voor Brabant C. Hiermee kan het fonds zich in 2019 en verder doorontwikkelen en als partner verbonden blijven aan (inter) nationaal toonaangevende projecten.

We blijven in 2019 een aantal belangrijke projecten aanjagen die voor de (inter)nationale profilering van onze provincie van groot belang zijn zoals onder andere van Gogh, Design en Zuidlijn. En we stimuleren, in samenwerking met  het Prins Bernardcultuurfonds en waterschappen, via Buurtcultuur en buurtnatuur de leefbaarheid in buurten  . Tot slot zal in 2019 een besluit worden genomen over het vervolg op het programma Taal en Media en de inzet van de middelen voor symfonische muziekvoorziening in 2020.