Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing

Daarvoor gaan we:

  • blijven inzetten op college-brede interprovinciale samenwerking om daarmee kansen te benutten die bijdragen aan een sterker Brabant;
  • in samenwerking met de VBG uitvoeren van het themaonderzoek bestuurskracht in relatie tot sociale tweedeling;
  • jaarlijks regiowerkbezoeken en werkbezoeken aan gemeenten brengen (Commissaris van de Koning en GS);
  • de wettelijke taken m.b.t. de gemeentelijke herindeling en de integriteit van de gemeentebestuurders in Brabant bij het doen van zaken met de gemeenten effectief uitvoeren;
  • Via de pilot Young Projects jongeren betrekken op een vernieuwende wijze bij de provinciale beleidsvorming en uitvoering (Bestuurlijke Vernieuwing). In 2019 bezien we of we dit project continueren.