Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Behoud en herstel van biodiversiteit

Behoud en herstel van biodiversiteit

We werken aan behoud en herstel van biodiversiteit door zowel in te zetten op de uitvoering van biodiversiteitsmaatregelen als via wet- en regelgeving middels de Wet natuurbescherming en het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

In 2019 leggen we het Brabants bosbeleid vast in een bosnota. Daarnaast ontwikkelen we een voorstel voor de verdere ontsnippering van wegen. Op de website Brabant InZicht is de toestand van natuur, water en milieu in Brabant in feiten, cijfers en kaarten inzichtelijk.