Deze prestaties / activiteiten i.h.k.v. open connectiviteit dragen ook bij aan de doelstelling "Topclusters die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven".Toelichting

O

Kwaliteit

Besluitvorming over BrabantRing is uitgesteld in verband met Corona waardoor er vertraging ontstaat.