Bedrijfsvoering

Algemene voortgang

Terug naar navigatie - Algemene voortgang

We werken aan het optimaliseren van de opgavegestuurde netwerkorganisatie die denkt en handelt vanuit de opgaven van Brabant. Hiervoor zijn we in 2020 gestart met nieuwe programma’s en een collectief van programmamanagers. Er wordt goed samengewerkt tussen de programma's binnen bedrijfsvoering maar ook de samenwerking met de overige programma’s en externe partners gaat voortvarend.
De komst van corona en de maatregelen van het kabinet hebben natuurlijk ook impact op uitvoering van onze werkzaamheden en voortgang van de programma’s. Het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers en partners staat voorop. Daarnaast is het in verband met onze maatschappelijke functie ook belangrijk dat we onze werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. Alles wordt in het werk gesteld om de gewenste kwaliteit te bieden en medewerkers te ondersteunen met de benodigde (digitale) faciliteiten.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig

Terug naar navigatie - We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig

Wat gaan we daarvoor doen?

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 begroting t/m wijz. I Wijziging II begroting t/m wijz. II
Lasten 132.488 4.665 137.146
Baten 132.488 4.665 137.146
saldo baten en lasten 0 0 0