We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie: we voldoen aan de Quotumwet wat betreft invulling van participatiebanen (fte = 25,5 uur/week):

  2020 2021 2022 2023 2024
Norm Quotumwet* (aantal fte) 37,8 41,2 44,6 47,9 49,5

* De norm Quotumwet wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde quotumpercentage.Toelichting

G

Kwaliteit