Indicator

2020

2021

2022

2023

Hectares natte natuurparel waarin maatregelen zijn getroffen (cumulatief)

500 ha

1.600 ha

2.000 ha + (*)

4.100 ha + (*)

(*) Voor de periode 2022-2027 moeten deze nog worden vastgelegd. Dit is exclusief de hectares die buiten de natuurgebieden nodig zijn – zie daarvoor doelstelling Vitale Bodem.Toelichting

R

Kwaliteit

Door de complexiteit van de gebiedsprocessen en de moeizame grondverwerving loopt de realisatie achter en zullen de prestaties voor 2021 vrijwel niet gerealiseerd worden. Tegelijkertijd zijn er wel meer projecten in voorbereiding genomen. Met de waterschappen hebben we in het Addendum STUW afgesproken om medio 2020 op basis van de totale opgave t/m 2027 een besluit te nemen over het vervolg van de uitvoering.