Indicatoren voor ons beleid op dit onderwerp worden u medio 2020 voorgelegd als onderdeel van het Actieplan Arbeidsmarkt en Talent.



Toelichting

G

Kwaliteit