Indicator: Uitgereikte Agrofoodpluimen (aantal:9)Toelichting

R

Kwaliteit

Het aantal uit te reiken Agrofoodpluimen is verlaagd van 12 naar 9.  De inschatting is dat door het Coronavirus dit jaar het aantal lager zal zijn.