Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Van de 21 Brabantse N2000-gebieden zijn er 14 gevoelig voor stikstof, de zogenaamd. PAS-gebieden. In vooral deze PAS-gebieden worden herstelmaatregelen uitgevoerd. Deze herstelmaatregelen zijn erop gericht om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof.

Indicator

2020

2021

2022

2023

Aantal uitgevoerde maatregelen (cumulatief)

200

400

pm1

pm1

pm1: afhankelijk van de invulling van de 2e fase PAS-herstelmaatregelenToelichting

G

Kwaliteit