Prestaties/maatregelen

Indicator

2020

2021

2022

2023

Inrichtingsmaatregelen Kaderrichtlijn water door waterschappen

Beek- en kreekherstel

Vispassages

50 km

35 stuks

95 km

50 stuks

(*)

(*)Toelichting

O

Kwaliteit

Door de complexiteit van de gebiedsprocessen en de moeizame grondverwerving loopt de realisatie achter en zullen de prestaties voor2020- 2021 niet geheel gerealiseerd worden. Tegelijkertijd zijn er wel meer projecten in voorbereiding genomen. Met de waterschappen hebben we in het Addendum STUW afgesproken om medio 2020 op basis van de totale opgave t/m 2027 een besluit te nemen over het vervolg van de uitvoering.