Indicator: Minimaal 1 laadpunt per 5 elektrische personenvoertuigen (2020)Toelichting

O

Kwaliteit

Het aantal elektrische auto’s is in het eerste kwartaal zeer sterk gegroeid (> 6.500), waardoor de verhouding per 1 april 1 (semi-)publieke laadpunt per 5,1 elektrische auto’s is.