Nadat de benodigde gronden zijn verworven of van functie zijn veranderd, moeten de gronden veelal nog worden ingericht. In het Bestuursakkoord is opgenomen om van de resterende inrichtingsopgave van ca. 9.000 ha ruim de helft in deze bestuursperiode in uitvoering te nemen. De verwachting is dat in deze bestuursperiode 4.500 ha ook daadwerkelijk is gerealiseerd. De planning is nu als volgt:

Indicator

Opgave 2012 t/m 2027

2019

2020

2021

2022

2023

2024 t/m 2027

Gerealiseerde ha (cumulatief)

15.200

5.500

6.000

7.000

8.500

10.000

15.200

 Toelichting

G

Kwaliteit