• Afspraken in BO MIRT over Toekomstbeeld OV 2040. 
  • Afspraken in BO MIRT over verbeteren OV Breda-Utrecht.
  • Afspraken met regio over ontwikkelagenda HOV / Bravo Direct.
  • Realisatie Maaslijn (uitvoering door het Rijk): oplevering in 2024.Toelichting

G

Kwaliteit