Een nieuwe economische visie vaststellen  inclusief indicatoren

 Toelichting

O

Kwaliteit

In verband met de corona crisis loopt het proces vertraging op