Verplichte indicator: De opkomstcijfers in Noord-Brabant van verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden: weergegeven in % kiezers/stemgerechtigden.

Geen verkiezingsjaar dus dit jaar niet van toepassing

 Toelichting

G

Kwaliteit

NVT, dit jaar vinden er geen verkiezingen plaats