Om de karakteristieke Brabantse landschappen te behouden en te versterken, stimuleren we Brabantse organisaties, ondernemers en particulieren om concrete maatregelen te nemen. Dit doen we middels de Subsidieregeling Landschappen van Allure, het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten en de subsidieregeling voor de aanleg van landschapselementen en het herstel van cultuurhistorische landschapselementen.

Indicator

2020

2021

2022

2023

Gerealiseerde ha via de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader en de subsidieregeling voor de aanleg van landschapselementen en het herstel van cultuurhistorische landschapselementen

15 ha

15 ha

15 ha

15 ha

Beheerde ha via de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader

450 ha

450 ha 

450 ha

450 haToelichting

G

Kwaliteit