Indicator: plan van aanpak, inclusief tussendoelen en indicatorenToelichting

O

Kwaliteit

Mogelijk wat vertraging omdat overleggen in grote gezelschappen momenteel worden afgelast