De provincie participeert in uiteenlopende projecten met effect op de buitenlucht. Ambitie is om te zorgen dat projecten waar wij als provincie in participeren tenminste gelijkblijvende en bij voorkeur positieve effecten hebben op de luchtkwaliteit. In 2020 zullen wij een afwegingskader maken met handvatten hoe wij deze doelstelling willen realiseren.Toelichting

G

Kwaliteit

De provincie Noord-Brabant heeft mede Schone Luchtakkoord (SLA) ondertekend. Het SLA bevat onderwerpen die een afzonderlijk afwegingskader voor provinciale projecten overbodig maakt.