Indicatoren:

  • aantal gevestigde bedrijven in het jaar (vanaf 2021: binnen in het meerjarenplan afgesproken specifieke doelgroepen)
  • aantal nieuwe arbeidsplaatsenToelichting

O

Kwaliteit

Het behalen en/of realiseren van dit resultaat is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en daarmee het wel/niet doorgaan van buitenlandse reizen in het kader van investeringsbevordering