Toelichting

G

Kwaliteit

De verwachte transitiekosten voor fase 1 t/m 3 van het project Digitalisering Omgevingswet bedragen naar verwachting €650.000. Het benodigde budget wordt onttrokken aan de risicobuffer Omgevingswet.