Indicatoren:

  • aantal handelsmissies
  • aantal deelnemende bedrijvenToelichting

O

Kwaliteit

Het behalen en/of realiseren van dit resultaat is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en daarmee het wel/niet doorgaan van handelsreizen.