• Een nieuw Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP) is vastgesteld in 2020.
  • Aantal leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs dat bereikt is met bewustwordingsacties via het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL) en Totally Traffic (TT):
aantal leerlingen 2020 2021 2022 2023
norm 205.000 207.500 209.500 211.000

In 2020 wordt de pilot TT-projects afgerond om de educatie verder uit te breiden naar leerlingen van het middelbaar beroeps-onderwijs.Toelichting

G

Kwaliteit

De uitvoering van het programma loopt op schema. Het aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers is echter nog steeds te hoog. De intensivering en de risico-gestuurde aanpak van het nieuwe Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP) moeten daarin verandering brengen.