Indicator: Aantal ondersteunde MKB-deelnemers binnen R&D-regelingen (MIT, OPZuid, Interreg). (jaarlijkse score sterk afhankelijk van planning Europese programma’s).Streefcijfer: 40-50 in MIT, overige incidenteel in verband met  aflopen budgetten. Toelichting

G

Kwaliteit