Indicator

2020

2021

2022

2023

Voortgang uitvoering

Aantal provinciaal gecofinancierde projecten resp. aantal grote gebiedsopgaven dat is gestart (cumulatief)*

15 projecten

2 gebieden

30 projecten

3 gebieden

40 projecten

4 gebieden

50 projecten

5 gebieden

* In overleg met onze samenwerkingspartners gaan we de ambitie concretiseren; denk aan een formulering als ‘in 2023 is 10.000 ha waterrobuust ingericht’. De formulering en daarbij passende methodiek is nog niet voorhanden en zal in gezamenlijkheid met o.a. de waterschappen en belanghebbenden tot stand moeten komen.Toelichting

G

Kwaliteit