• We verkennen samen met Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) en gemeenten waarmee een krachtig Brabants openbaar bestuur, dat als één overheid functioneert, het beste is gediend. We onderzoeken ook wat hiervoor nodig is in het eigen functioneren van de provincie.
  • We continueren de thema-onderzoeken, we blijven het onderwerp kwaliteit openbaar bestuur agenderen, we blijven klankborden en inspireren en we blijven gemeenten indien nodig ondersteunen. We investeren in de kwaliteit van onze netwerken en zorgen voor een doorontwikkeling van de ontwikkeldagen en gezamenlijke regionale agenda’s.
  • We ondersteunen herindelingsinitiatieven conform het nieuwe landelijke beleidskader voor krachtige gemeenten.
  • We werken aan een (nog) nauwere samenwerking binnen BrabantStad en intensiveren eveneens de samenwerking met de M7 (M7=Middelgrote gemeenten: Oss, Meijerijstad, Roosendaal, Bergen op Zoom, Oosterhout, Waalwijk en Uden). We betrekken onze burgers meer bij onze beleidsvorming en onderzoeken op welke manier we dat kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld internetconsultaties en de mogelijkheden van het Right to Challenge.

 

 

Indicator: We kiezen voor een lerende aanpak. In 2020 voeren we tenminste drie experimenten met verschillende vormen van participatie uit bij geplande beleidsvormingsprocessen.Toelichting

G

Kwaliteit

--

Tijd

--

Geld