Indicator

2020

2021

2022

2023

Op 10.000 ha landbouwgrond zijn bodemverbeteringsmaatregelen getroffen (cumulatief)

500 ha

2.000 ha

5.000 ha

10.000 haToelichting

O

Kwaliteit

In afwachting van de uitwerking Bestuursopdracht Verdroging en gekoppeld daaraan de gebieden waar verbetering waterkwaliteit en verdrogingsaanpak prioriteit verdient, zijn er nog geen nieuwe projecten gericht op herstel van de bodem gerealiseerd.