Indicator

2020

2021

2022

2023

Voortgang beleidsmatige implementatie

1 stresstest (provincie)

62 stress-testen (gemeenten)

30 dialogen (gemeenten)

1 definitief uitvoerings-programma (2022-2027)

 

62 dialogen (gemeenten)

 

1 actualisatie stresstest (provincie)

 Toelichting

G

Kwaliteit