Geluidshinder heeft een sterke invloed op de gezondheidsbeleving van Brabanders. Daarom zullen we de komende jaren een provinciale subsidieregeling uitvoeren om bewoners langs provinciale wegen in staat te stellen om hun woningen te voorzien van geluidwerende maatregelen, als zij veel geluid ontvangen vanwege deze wegen. Deze provinciale regeling uit het actieplan geluid 2018-2023 is aanvullend op de wettelijke regeling.

Indicator

2020

2021

2022

2023

Aantal resterende woningen met een geluidsbelasting > 60 dB met een onbekend  binnenniveau of een binnenniveau > 36 dB)

5.400

5.000

4.600

4.200Toelichting

G

Kwaliteit