Toelichting

G

Kwaliteit

Het beroep op het sloopinstrumentarium (subsidieregeling warmen sanering veehouderij) is groter dan verwacht. De gevolgen daarvan zijn op dit moment nog niet duidelijk. Vooralsnog is een restant krediet beschikbaar van €350.000 en is géén bijstelling van de middeleninzet nodig.