Indicator: 

- Ontzorgingsloket verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Aantal deelnemende vastgoedeigenaren (140 in 2023)

-Aantal verduurzaamde vastgoed objecten (210 in 2023)

 Toelichting

G

Kwaliteit