• Het OV-netwerk in Brabant betrouwbaar is: rituitval is maximaal 0,2%.
• Het OV-netwerk in Brabant veilig is: aantal incidentmeldingen is lager dan in het voorgaande jaar.
• Invloed corona (korte en lange termijn) op OV helder hebben.Toelichting

R

Kwaliteit

Corona heeft nog steeds grote impact op het OV. De huidige reizigersaantallen liggen op 45% van normaal. Hierdoor staat de continuïteit onder druk, omdat de kosten doorlopen en de reizigersopbrengsten fors lager zijn. Vanwege de vitale functie van het OV in het mobiliteitssysteem worden wel zoveel mogelijk dienstregelingsuren gemaakt om de reizigers een goed OV aanbod te blijven bieden. De vervoerders worden hiervoor (gedeeltelijk) gecompenseerd door provincie en Rijk. We ontkomen er niet aan om op sommige plaatsen de dienstregeling aan te passen. Dit doen we altijd in overleg met ROB, vervoerders en gemeenten.
We verwachten dat het aantal incidentmeldingen (afname van 36%) in verhouding tot het aantal reizigers (afname van 55%) zal toenemen als gevolg van de corona maatregelen.