Indicator:

   • aantal handel bevorderende activiteiten
   • aantal deelnemende bedrijven/ kennisinstellingenToelichting

G

Kwaliteit