Prestaties/maatregelen

Indicator

2021

 

2022

2023

2024

Ondernemers en burgers die investeren in hun groene leefomgeving

Aantal uitgevoerde maatregelen/initiatieven

35

35

pm

pm

 Toelichting

G

Kwaliteit